BAŞVURU FORMU

Muhasebe Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER

 

 • Üniversitelerin İşletme, İktisat, Maliye vb. bölümlerinden mezun,
 • Muhasebe alanında asgari 2 yıl ve tercihen imalat şirketi deneyimli,
 • Mikro ERP sistemi,
 • Genel muhasebe ve maliyet muhasebesi,
 • E-fatura ve E-defter,
 • Yasal mevzuat ve uygulamaları hakkında bilgisi olan,
 • Muhtasar, KDV beyannameleri ve BA-BS bildirimleri konularında bilgisi olan,
 • Tek düzen hesap planına hakim,
 • Cari ve BA-BS mutabakatları konularında deneyimli,

 

İŞ TANIMI

 

 • Şirketin ticari faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan belgeleri tasnif etmek, tek düzen hesap planına uygun ve GÜNLÜK olarak ilgili muhasebe kayıtlarına almak, takip ve kontrollerinin yapılması amacıyla üzerine muhasebe fişi takılmış halde Muhasebe Müdürüne iletmek, kontrolleri tamamlanan, imzalanıp onaylanmış fiş ve belgeleribelirlenen dosyalama sistemine uygun olarak arşivlemek.

 

 • E-fatura sisteminin her gün kontrol ederek; gelen faturaları ilgililerden onay alarak kayıtlara almak ve sistemden “ONAY”lamak, ilgililerden onay verilmemiş olan faturalara “RET” vermek veya gerektiğinde iade veya fiyat farkı faturası düzenlenmesini sağlamak.

 

 • Firmaya düzenlenen faturalardaki; hataları tespit ederek, gerekli düzeltmenin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde ilgililerden onay alarak, iade ve/veya fiyat farkı faturalarını düzenlemek.

 

 • Şirketin yasalarla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmesi için hazırlanacak bildirge ve beyannamelerin ön hazırlıklarını yapmak.

 

 • Şirketin vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu, belediye, vb. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla yapacağı tüm yazışmaları takip etmek ve sonuçlandırmak.

 

 • Cari hesap mutabakatlarını yapmak,

 

 • İrsaliyeleri zamanında faturalandırılmasını sağlamak, ilgili yerler irsaliyeleri tutanak karşılığı dağıtmak.

 

Kariyetnet'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

İhracat Satış Destek Uzmanı

GENEL NİTELİKLER

 

 • Üniversite mezunu,
 • İngilizceye çok hâkim ( tercihen Arapça, Fransızca dillerinden birini daha bilen),
 • Satış destek alanında, teklif yazma, siparişin sisteme aktarılması ve takibi konusunda tecrübeli, (Tercihen mekanik tesisat sektöründe satış destek alanında tecrübeli)
 • İhracat operasyonları, evrak hazırlama ve gümrük işlemleri konusunda bilgi sahibi,
 • CRM gibi müşteri takip programlarını kullanmış,
 • Raporlama ve sunum teknikleri konularına hâkim,
 • ERP tabanlı programları kullanım tecrübesi olan tercihen Mikro programı ile çalışmış,
 • Yöneticilerinin iş programlarını ve proje takiplerini de yapabilecek,

 

İŞ TANIMI

 • Yurt dışı proje takiplerini gerçekleştirmek,

 

 • Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlamak,

 

 • Belirlenen satış hedefleri ve müşteri memnuniyetinin sağlanması doğrultusunda çalışmak,

 

 • Müşteri talepleri doğrultusunda şirket içi ilgili birimlerle gerekli iletişimi sağlamak,

 

 • Fiyat teklifinden sevkiyata kadar olan tüm süreci eksiksiz olarak takip etmek,

 

 • Yönetilen operasyonel süreç ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak.

 

Kariyetnet'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

 

İhracat Satış Mühendisi

GENEL NİTELİKLER

 

 • Üniversitelerin Makine ya da İnşaat mühendislik bölümlerinden mezun, 
 • İleri derecede İngilizce bilgisine sahip, yurt dışındaki müşterilere sunum yapabilecek,
 • Tercihen ikinci bir yabancı dile hakim olan,
 • Pazar geliştirme ve araştırma deneyimi olan, 
 • Raporlama ve sunum teknikleri konularına hâkim, 
 • MS. Office programlarını aktif kullanabilen,
 • Yurt dışı seyahat engeli bulunmayan, 

 

İŞ TANIMI

 • Yurt dışında hedeflenen ülkelerdeki pazar payımızı geliştirmek,

 

 • Hedef ülkelerdeki satıştan sorumlu olmak ve proje takiplerini gerçekleştirmek, 

 

 • Sorumlu olunan yurt dışı bölgesinde mevcut müşteri ilişkilerinin devamlılığını sağlamak, 

 

 • Belirlenen satış hedefleri ve müşteri memnuniyetinin sağlanması doğrultusunda çalışmak, 

 

 • Yönetilen pazar ile ilgili düzenli raporlamaları sağlamak.

 

Kariyetnet'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;

Bakım ve Onarım Sorumlusu

GENEL NİTELİKLER
 

 • Üniversitelerin Meslek Yüksek Okulu veya Endüstri Meslek Lisesi Makine veya Elektrik/Elektronik ve ilgili bölümlerinden mezun,
 • Elektrik ve Mekanik bakım konusunda en az 5 yıl tecrübeli,
 • B sınıfı sürücü belgesine sahip,
 • Seyahat engeli olmayan,
 • Askerlik ile ilişiği olmayan,

 

İŞ TANIMI

 

 • Plan ve talimatlar doğrultusunda tüm bakımların yapılmasından ve fabrikada bulunan her türlü makine, demirbaş ve teçhizatın faal bir şekilde çalışmasından sorumludur.

 

 • Talimatlara göre bakım zamanına kadar kullanılacak malzemenin ve yedek parçaların tedarikinin sağlanmasından sorumludur.

 

 • Periyodik bakımların zamanında ve eksiksiz yapılması ve takip formlarının hazırlanmasından sorumludur. Ürün ile ilgili tüm sertifikasyon ve onay ihtiyaçlarına karar vermek ve temin edilmesi için gerekli desteği ve koordinasyonu sağlamak.

 

 • Makine, demirbaş, teçhizat ve tesislerde zamanla oluşabilecek problemleri önceden saptaması, kontrol altına alması ve problemlere karşı hazırlıklı olması gerekmektedir.

 

 • Fabrika iç ve dış aydınlatmasının kontrol edilmesi, problem olması durumunda da yöneticisinin onayı ile problemi gidermesi gerekmektedir.

 

 • Elektrik dağıtım sistemlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Periyodik ölçümlerin yapılması ve raporlanmasından sorumludur.

 

Kariyetnet'te görüntülemek ve başvuru yapmak için tıklayınız;