Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Üye Girişi | Kayıt Ol | | |
 
  • Ürünler
  • Sektör
Bugün proje bazında mekanik tesisatın yapıya bağlantı noktasında tüm sorunlara cevap verecek ürün gamına
LINK, sürekli geliştirdiği yeni bağlantı elemanları ve ürün gamı ile sizin hayalinizdekini oluşturmanız için
LINK, çok çeşitli bağlantı elemanları ile, her türlü konstrüksiyon için gerekli çözümü sunmakla beraber ge
Raylı sistemlerin çeşitli disiplinlerinde aktif rol olarak uzun zaman içinde edindiğimiz tecrübe ve bilgiyi mevcut
 

Ortaklar

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTKAMIZLINK Yapı çalışanlarının büyük gayreti, fedakârlığı ve geçmişten edindiği bilgi birikimi ile köklü bir şirket yapısına sahip olup,1978 yılından bu yana faaliyetlerine aralıksız ve büyüyerek devam etmektedir.

Sektör lideri olarak İnsan Kaynakları Politikamız; şirketimizin belirlenen stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda nitelikli insan gücünü LINK Yapı ailesine kazandırarak, rekabet avantajı sağlayacak organizasyon için gereken eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini, değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.Bu politikamız doğrultusunda:• “Önce İnsan “ ilkesiyle tüm çalışanlarımıza verimli çalışacakları, ilişkilerin karşılıklı saygıya ve güvene dayandığı bir ortam yaratmaya çalışmak,

• Çalışanlarımızın motivasyon, tatmin düzeyleri ve LINK Yapı’ya olan bağlılıklarını arttırıcı iyileştirme çalışmalarını yapmak,

• “Her çalışanın eğitimi birinci önceliğe sahiptir “anlayışıyla, çalışanlarımıza hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini sağlayacak uygun eğitimler sağlamak,

• Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran, şeffaf ve katılımcı yönetim politikası izlemek,

• Çalışanlarımızın maddi ve manevi haklarının korunmasını sağlamak,

• Objektif ve anlaşılır değerlendirme sistemlerini oluşturarak başarılı performansı belirlemek ve maddi, manevi takdir, tanınma yöntemlerini hayata geçirmek,

• İnsan kaynakları süreçlerimizi ve politikalarımızı kurum kültürü anlayışıyla sorgulayarak güncellemek ve geliştirmek temel ilkelerimizdir.


Eğitim ve Gelişim
LINK Yapı çalışanlarının bilgi, yetenek ve verimliliklerinin arttırılması, başka pozisyonlara hazırlanmaları amacıyla organize edilen tüm eğitim ve gelişim faaliyetleri, her yıl güncellenen “Eğitim Kataloğu” ve ihtiyaçlar doğrultusunda organize edilen plansız eğitimler kapsamında gerçekleştirilir.
İşe alınan çalışanlar için hazırlanan “İlk Arkadaşım Programı” ve “Oryantasyon Süreci” çalışanın işe ve kurum kültürümüze adaptasyon sürecinin temelini oluşturmaktadır. Program kapsamında şirketin organizasyon yapısı, beraber çalışacağı bölümlerin iş süreçleri ve LINK Yapı’da çalışma hayatı ile ilgili tüm bilgiler verilir.Performans Yönetimi
Şirketimizde performans yönetim sistemi kapsamında mavi yakalı ve beyaz yakalı personelin bireysel iş hedeflerinin (temel yıllık hedefler) ve kişisel hedeflerinin (davranışsal yetkinlikler) değerlendirildiği Performans Değerlendirme ve Gelişim Süreci uygulanmaktadır.

Performans hedefleri; çalışanın şirket stratejileri, iş hedefleri ve kişisel gelişim beklentileri doğrultusunda tespit edilen ve çalışanın bir üst yöneticisi ile üzerinde uzlaşarak 1 yıl için belirlediği, ölçülebilir, tanımlanmış ve somut faaliyet planları ve çalışma kriterleridir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak 6 aylık dönemlerde performans değerlendirme görüşmeleri ve gelişim takibi yapılır. Yıllık performans dönemi sonunda; iş sonuçları, yetkinlikler, mesleki bilgi ve beceriler, çalışanın kendisi ve yöneticisi tarafından değerlendirilir, değerlendirme sonuçları üzerinden çalışan ve yönetici ortak sonuçta uzlaşarak yıl kapatılır.
Bir yıl sonunda elde edilen bu veriler daha sonra, eğitim ve gelişim süreçlerinde, kariyer yönetim faaliyetlerinde, ücretlendirme ve ödüllendirmeyle ilgili çalışmalarda değerlendirilir.


Kariyer Yönetimi
Kariyer olanakları, şirket hedefleri doğrultusunda oluşan ihtiyaçlara bağlı olarak hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemlerimiz ve çalışan yeterliliklerimiz çerçevesinde yürütülmektedir.
Çalışanlarımızın kariyer yolunu açmak adına, terfi, görev değişimi ve yeni kadro ihtiyaçlarımızı şirket bünyesinden karşılamak, öncelikli ve önemli bir İK politikasıdır.Ücret Yönetimi
Ücret yönetimi politikamızda, eşit ve objektif yapılandırma esastır. Performansa ve enflasyona dayalı olarak yapılan değerlendirmeler neticesinde yıllık ücret artışları belirlenmektedir.


İş Başvuruları
İş başvurusu için ik@linkyapi.com.tr adresine özgeçmişinizi gönderebilirsiniz.

  

 


        
Anasayfa   |   Hakkımızda   |   Sektör / Ürünler   |   Kaynaklar   |   İletişim
 
© 2012 Link Yapı - Tüm Hakları Saklıdır - Web Tasarım ve Yazılım